INFORMACJA : 52 320 79 50

Dokumenty uprawniające do leczenia w ramach NFZ

Gru 3, 2015

0

Dokumenty uprawniające do leczenia w ramach NFZ

 

  • Dowód Osobisty
  • NIP osobisty
  • NIP zakładu pracy
  • aktualna legitymacja ubezpieczeniowa (ważna 1 miesiąc)
  • rodzinna książeczka zdrowia lub ZUS ZCNA dziecka
  • ostatni odcinek renty lub emerytury
  • dowód opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

 

Jeśli Pacjent w momencie rejestracji nie posiada dokumentu uprawniającego do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, zobowiązuje się Pacjenta do dostarczenia takiego dokumentu w ciągu 7 dni od momentu udzielenia świadczenia zdrowotnego. W przypadku nie dostarczenia dokumentu ww. terminie Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia pełnej odpłatności za świadczone usługi.