INFORMACJA : 52 320 79 50

Rejestracja

    Home / Rejestracja

Rejestracja

Warunkiem rejestracji do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest złożenie przez Pacjenta deklaracji wyboru.

Pierwsza wizyta w poradni specjalistycznej wymaga skierowania od lekarza POZ lub innego specjalisty świadczącego usługi w ramach umowy z NFZ.

Skierowanie nie jest wymagane do poradni ginekologiczno-położniczej i stomatologicznej.

REJESTRACJA  DO  LEKARZY  POZ:

  • Pacjenci rejestrowani są do lekarza na określoną godzinę
  • Rejestrować można się osobiście i telefonicznie w godz. 7:00-18:00
  • Rejestracja telefoniczna pod nr 52 320 79 50
  • Pacjent zobowiązany jest mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

REJESTRACJA  DO  LEKARZY SPECJALISTÓW:

Poradnia Alergologiczna – tel. 52 320 79 67
Poradnia Chirurgii Dziecięcej – tel. 52 320 79 50
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna – tel. 52 320 79 61
Poradnia Rehabilitacyjna – tel. 52 320 79 75 ;  52 320 79 70 ;  52 320 79 60
Poradnia Stomatologiczna – tel. 52 320 79 64

 

W dniu zgłoszenia przyjmowani są:
Inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, zasłużeni dawcy krwi lub przeszczepu i weterani działań poza granicami państwa.
Odbiór kserokopii dokumentacji medycznej następuje po dwóch dniach od złożenia wniosku codziennie od poniedziałku do piątku w godz 8.00 – 18.00 wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości.

Powtórki leków można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biuro@centrumzachod.pl , lub osobiście w rejestracji.