INFORMACJA : 52 320 79 50

Poradnia Alergologiczna

  Home / Usługi / Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna / Poradnia Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna

Alergologia to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami, których przyczyną jest nieprawidłowa reakcja organizmu na alergeny.

Alergenami są substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także różne proste związki chemiczne o charakterze haptenów, np. leki. Reakcja organizmu na kontakt z alergenem może być niewielka (świąd, łzawienie oczu) czasami o większym nasileniu (duszność, obrzęk twarzy), a rzadko niebezpieczna, zagrażająca życiu.

Podział alergenów:

 • wziewne np. kurz domowy;
 • pokarmowe, czyli takie, które dostają się do organizmu razem z pokarmem, np. białko jaj, czekolada, owoce cytrusowe, mleko i inne;
 • kontaktowe, wywołujące reakcję alergiczną po bezpośrednim zetknięciu ze skórą np. lateks, metale;
 • niektóre leki np. szczególnie antybiotyki;
 • Szczególna postacią uczulenia jest alergia na jad owadów. Człowiek o prawidłowej wrażliwości na jad po użądleniu odczuwa pieczenie, ból a w miejscu użądlenia występuje obrzęk.

Rejestracja codziennie od 8.00 do 14.00, w środę od 10.00 do 17.00

 52 320 79 67  

Poradnia alergologiczna prowadzona jest przez doświadczonego lekarza specjalistę panią Halinę Łuczkowską, która oferuje dorosłym i dzieciom od 6 roku życia:

 •  leczenie chorób alergicznych w tym immunoterapię swoistą
 • diagnostykę alergii na pyłki roślinne, sierści zwierząt, grzyby pleśniowe, kurz, pokarmy, (testy skórne, IgE swoiste)
 • badania czynnościowe układu oddechowego (badania spirometryczne spoczynkowe i po lekach)
 • edukację prozdrowotną w zakresie unikania alergenów oraz samokontroli w astmie oskrzelowej