INFORMACJA : 52 320 79 50

Rehabilitacja Medyczna

  Home / Usługi / Rehabilitacja Medyczna

Rehabilitacja Medyczna

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00

52 320 79 75   lub  52 320 79 60

Zakres usług fizjoterapeutycznych:

Fizykoterapia to  metoda fizjoterapeutyczna, która wykorzystuje działanie czynników fizykalnych, naturalnych bodźców leczniczych do terapii. Fizykoterapię można stosować jako leczenie uzupełniające lub jako podstawową formę leczenia. Zabiegi z zakresu fizykoterapii to:

 • elektroterapia
 • galwanoterapia
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • przezskórna stymulacja nerwów – TENS
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne Nemea
 • modulowane prądy średnie częstotliwości
 • prądy faradyczne
 • prądy neofaradyczne
 • tonoliza
 • magnetoterapia
 • impulsowe pole elektromagnetyczne
 • ultradźŸwięki
 • laseroterapia
 • światłolecznictwo
 • promieniowanie podczerwone
 • krioterapia miejscowa

Masaż leczniczy

 • klasyczny

Kinezyterapia to leczenie z wykorzystaniem różnych  form ruchu. Głównym celem tej terapii jest:

 • przywrócenie bezbolesnych ruchów kręgosłupa i kończyn,
 • poprawa wydolności organizmu i wytrzymałości mięśni
 • kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych

Proponujemy następujące formy gimnastyki leczniczej:

 • ćwiczenia czynne i bierne
 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia samowspomagające
 • ćwiczenia w odciążeniu
 • ćwiczenia synergistyczne
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia na przyrządach
 • wyciągi
 • ćwiczenia likwidujące bezboleśnie przykurcze mięśniowe po urazach, po długich unieruchomieniach oraz zabiegach chirurgicznych na narządach ruchu
 • terapia manualna-metody fizjoterapeutyczne: Cyriax, McKenzie, Kaltenborn-Evient,PNF

Poradnia Lekarza Rehabilitacji Leczniczej zajmuje się rehabilitacją wrodzonych i nabytych schorzeń narządu ruchu. Lekarz kwalifikuje chorego na odpowiedni rodzaj rehabilitacji, zlecając cykl niezbędnych zabiegów.

 Konsultacji medycznych udziela:

 • lek. med. Hanna Styczyńska
 • lek. med. Edyta Filip-Kasierska
 • lek. med. Grzegorz Janikowski

Kierownik Poradni Rehabilitacyjnej – – mgr Andrzej Łuczkowski

Personel poradni rehabilitacyjnej:

 • 2 mgr rehabilitacji ruchowej
 • 3 mgr fizjoterapii
 • 6 techników fizjoterapii
 • 1 technik masażu

Informacje dla pacjentów

Dokumenty uprawniające do leczenia w ramach NFZ:

 • skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne od lekarza posiadającego umowę z NFZ
 • dokument tożsamości z numerem PESEL
 • Wszystkie zabiegi wykonywane są bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie po konkurencyjnych cenach.

Pacjenci korzystający z zabiegów zobowiązani są posiadać:

 • duży ręcznik
 • obuwie zmienne
 • małą kłódkę do szafki ubraniowej

CENNIK ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH